Zgodovina Slovenije

Pomembnejši mejniki

 • predniki današnjih Slovencev so se prvič naselili na tem območju v 6. stoletju;
 • 7. stoletje: kneževina Karantanija, prva slovenska država;
 • 745: Karantanija postane del frankovske države. Slovani prevzamejo krščanstvo in počasi izgubljajo samostojnost;
 • 9. stoletje: Brižinski spomeniki , najstarejši zapis v slovenskem jeziku;
 • 14. stoletje do 1918: slovenske pokrajine postanejo del habsburške, kasneje avstro-ogrske monarhije;
 • sredina 15. stoletja - krajše obdobje celjske kneževine , kot zadnje politične tvorbe s središčem na slovenskem ozemlju;
 • obdobje reformacije postavi temelje slovenskega knjižnega jezika in prinese Slovencem prvo slovensko tiskano knjigo leta 1550 in leta 1584 slovenski prevod biblije;
 • 1809-13: Ilirske province (polovica Slovenije je del francoskega cesarstva)- krepi se slovenska narodna zavest;
 • 1848: zahteva po združitvi vseh Slovencev v enotnem kraljestvu znotraj avstrijskega cesarstva - program zedinjene Slovenije ;
 • 1918: konec prve svetovne vojne, po neuspešnem prizadevanju za trializem (razdelitvi habsburške monarhije na avstrijski, madžarski in južnoslovanski del) in razpadu Avstro-Ogrske, razkosanje slovenskega etničnega ozemlja med 4 države; v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevini Jugoslaviji) je slovensko ozemlje razdeljeno najprej na dve administrativni enoti (ljubljansko in mariborsko oblast) nato pa združeno v Dravsko banovino;
 • 1919: priključitev Prekmurja h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev;
 • 29. november 1945: Slovenci dobijo lastno republiko v okviru Federativne ljudske republike Jugoslavije;
 • 15.9. 1947: ponovna združitev večjega dela Primorske s Slovenijo na podlagi pariške mirovne pogodbe;
 • april 1990: prve demokratične volitve;
 • december 1990: plebiscit za suvereno in samostojno državo (88,5% prijavljenih volivcev glasovalo za);
 • 25. junij 1991: Slovenija razglasi neodvisnost ;
 • 23. december 1991: sprejem nove slovenske ustave ;
 • 15. januar 1992: Evropska unija uradno prizna Slovenijo;
 • 22. maja 1992: Slovenija postane stalna članica OZN;
 • 1. februarja 1999: pridružitveni sporazum z EU stopi v veljavo;
 • 29. marca 2004: Slovenija postane članica NATO;
 • 1. maja 2004: Slovenija postane članica EU ;
 • 1. januar 2007: Slovenija uvede evro ;
 • 1. januar - 30. junij 2008: Slovensko predsedstvo Sveta EU

Site Search

Login Form

Koledar dela

Ni dogodkov za danes ...

Grb AP Vojvodine

Izradu ovog Internet sajta sufinansirala je
AP Vojvodina,
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

Donirajte Kredarico

Kredarico lahko donirate na račun pri NLB Banki
dinarski:
310-7715-57
devizni:
SWIFT: CONA RS22
IBAN: RS35310007080000028765